Bed

Hlavní funkcí tiskového povrchu je zajistit rovný a hladký povrch, na který se během tisku přichytí spodní (první) vrstva. Aby se tak stalo, musí tiskový substrát vytvořit dočasnou vazbu s první vrstvou tištěného filamentu.