PLA

Biopolymer PLA (Kyselina polymléčná) je nejpoužívanějším tiskovým materiálem pro 3D tisk FDM díky své nízké ceně a snadným podmínkám pro úspěšný tisk. Má nízký bod tání, snadno se nedeformuje, má dobrou přilnavost k běžně používaným tiskovým povrchům a lze na něj úspěšně tisknout i bez vyhřívané podložky. Při tisku nevznikají nepříjemné a nebezpečné pachy.