Základní desky

Základní deska je srdcem každé 3D tiskárny a plní klíčovou roli v jejím fungování. Všechny elektrické komponenty 3D tiskárny jsou obvykle připojeny k této základní desce, na které je umístěn mikrokontrolér. Úkolem mikrokontroléru je spouštět kód z firmwaru 3D tiskárny a řídit tisk a další funkce tiskárny. Základní deska zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými částmi tiskárny, koordinuje jejich činnost a umožňuje přenos dat a příkazů. Díky ní mohou motory, topná tělesa, senzory a další prvky spolupracovat a vytvářet 3D objekty s vysokou přesností. Výběr vhodné základní desky je proto zásadní pro spolehlivý a kvalitní 3D tisk.