Adheziva

První vrstva je při 3D tisku bezpochyby nejdůležitější. O úspěchu tisku rozhoduje jeho dokonalá přilnavost k tiskovému povrchu, ale také jeho uvolnění po dokončení tisku. Investice do vhodného adheziva může ušetřit problémy s adhezí první vrstvy a ušetřit mnoho výtisků. Zvláště se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost adhezivu pro materiály s vysokou mírou smrštění a kroucení.