Topné bloky - Rozměry - 16 x 23 x 11,5 mm

Topný blok (heater block) 3D tiskárny je část extrudéru, kde se tryska setkává s tepelnou bariérou (heat break). V topném bloku je také topné těleso, termistor a tryska. Vněkterých případech (např. PTC) je topné těleso přímo součástí topného bloku.