Termální pasty - Skladem

Tepelná pasta (nazývaná také tepelná směs, tepelné mazivo, tepelný gel, směs pro chladiče, pasta pro chladiče) je tepelně vodivá (ale obvykle také elektricky izolační) chemická směs, která se běžně používá jako rozhraní mezi zdrojem tepla a topným blokem nebo chladiči hotendu 3D tiskárny pro zlepšení odvodu/přenosu tepla.

Hlavním úkolem tepelné pasty je eliminovat vzduchové mezery, které působí jako tepelná izolace z oblasti rozhraní, aby se maximalizoval přenos a rozptyl tepla.