Tiskové podložky - Voron - V2.4

Hlavní funkcí tiskového povrchu je zajistit rovný a hladký povrch, na který se během tisku přichytí spodní (první) vrstva. Aby se tak stalo, musí tiskový substrát vytvořit dočasnou vazbu s první vrstvou tištěného filamentu. Tato vazba je klíčová pro stabilitu tisku a kvalitu výsledného výtisku. Správně zvolený tiskový povrch zajišťuje, že první vrstva dobře přilne, což minimalizuje riziko deformací a odlepování během tisku.