Krokové motory - Typ krokového motoru - Nema17 (42 x 42)