Krokové motory - Přídržný moment - 10 N/cm

Krokové motory jsou základem pro řízený pohyb jednotlivých částí 3D tiskárny, ať už jde o pohyb samotné tiskové hlavy, filamentu v extrudéru nebo jiného pohyblivého příslušenství.